Jak powinno się ubierać do kościoła

Strój, jaki zakładamy wybierając się w niedzielę czy w święta do kościoła to dla wielu osób ogromnie istotna sprawa i tak właśnie powinno być. Nawet jeżeli Ty sam tego tak nie odczuwasz to z pewnością Twój ubiór zostanie oceniony przez innych. Jak zatem prawidłowo ubierać się do kościoła?

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia:

• 26 maja, w czwartek Boże Ciało.
Uroczysta Msza Święta z procesją do 4. ołtarzy o 11.00 w Nowej Sobótce.

• 27 maja, w piątek w oktawie Bożego Ciała, uroczystość narodzenia św. Marii Franciszki
Msza Święta z poświęceniem obrazu Mateczki o 16.00 w Nowej Sobótce.

• 29 maja, w niedzielę w oktawie Bożego Ciała, zmiana nabożeństw!
9.00 Msza Święta w Nowej Sobótce; 11.00 uroczysta Msza Święta z procesją w Kadzidłowej oraz intencja za dusze ś.p. Edwarda i Mirosławy Błaszczyków. Po sumie piknik rodzinny – ognisko. Na zakończenie o 15.00 nieszpory i nabożeństwo majowe.

Mariawici modlili się u kutnowskich ewangelików

Tutaj mozecie posluchac rozmowy z bratem kaplanem Szymkiewiczem o kutnowskim nabozenstwie

Tekst i zdjęcia autorstwa Krzysztofa Mazura

W niedzielę (10.04.br.) w świątyni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego odbyło się pierwsze w Kutnie nabożeństwo wyznawców Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Liturgii przewodniczył bp M. Karol Babi, zwierzchnik tego Kościoła, zaś kazanie wygłosił kpł. M. Felicjan Szymkiewicz, proboszcz parafii mariawickich w Sobótce Nowej i Kadzidłowej (pow. łęczycki). On też był inspiratorem tego wydarzenia religijnego i ekumenicznego. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli pastor Mateusz Łaciak (duszpasterz lokalnej społeczności ewangelickiej) oraz ks. Maciej Budnik (wikariusz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jadwigi Królowej Polski).

Oprawę muzyczną podniosłej uroczystości zapewnił mariawicki chór młodzieżowy pod kierownictwem Aleksandra i Bartłomieja Słojewskich.

Po nabożeństwie ponad setka obecnych na nim osób przeniosła się do użyczonego przez kutnowskie władze samorządowe Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie obyło się spotkanie integracyjne. Obejmowało ono – poza poczęstunkiem – dwie zwięzłe prelekcje prezentujące historię mariawityzmu oraz jego zasady wyznaniowe.

Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz Kościół Ewangelicko – Augsburski są członkami Polskiej Rady Ekumenicznej i dobrą praktyką tych relacji jest użyczanie jest wzajemne użyczanie sobie świątyń, by mogły się w nich spotkać wyznawcy bratnich wspólnot religijnych. Płoccy ewangelicy przez ponad czterdzieści lat korzystali z gościnności tamtejszych mariawitów. Ostatnio zaś prawosławni z okolic Mińska Mazowieckiego uczestniczą w liturgii wschodniej sprawowanej w tamtejszej świątyni mariawickiej.

Mariawickie nabożeństwa w Kutnie odprawiać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele ewangelickim przy ul. Sienkiewicza 13.

Ekumeniczne wydarzenie w Kutnie: mariawickie nabożeństwa w kościele ewangelickim

Chrześcijanie tradycji mariawickiej z Kutna i okolic będą spotykać się na nabożeństwach w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Henryka Sienkiewicza.

Dzięki współpracy ekumenicznej obydwu Kościołów mniejszościowych, działających na terenie Ziemi Kutnowskiej – Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – mariawici będą mogli sprawować swoją liturgię w luterańskim kościele w każdą drugą niedziele miesiąca. Inauguracyjna msza odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00.

Dzieje mariawityzmu w regionie kutnowskim sięgają samych początków tego ruchu religijnego, który w tym roku obchodzi 110. rocznicę niezależności kościelnej. Już od 1906 roku mariawici mieszkali w okolicznych miasteczkach i wsiach, m.in. w Krośniewicach, Łaniętach czy Ostrowach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. mariawici z Krośniewic wznieśli murowany kościół we wsi Kajew. W latach 80. XX wieku kościół został rozebrany, a cegły użyto do budowy nowego kościoła mariawickiego w Zgierzu.

W Kutnie i okolicach mieszkają mariawici, należący do parafii św. Mateusza w Nowej Sobótce i parafii Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej, których proboszczem jest od 2015 roku kapłan M. Felicjan Szymkiewicz. We wrześniu ub.r. wierni zwrócili się do swojego duszpasterza z prośbą o prowadzenie nabożeństw w Kutnie. Poszukiwania nowego miejsca nie trwały długo, gdyż proboszcz kutnowskich luteranów, ks. Mateusz Łaciak, udostępnił w porozumieniu z radą parafialną kościół ewangelicki na msze mariawickie, nawiązując tym samym do długiej historii wzorowych kontaktów między obydwiema tradycjami chrześcijańskimi. Jeszcze do niedawna luteranie odprawiali swoje nabożeństwa w mariawickim kościele w Kadzidłowej, a diaspora mariawicka w Krakowie użytkowała kościół św. Marcina. Przez dziesięciolecia luteranie mogli spotykać się na swoich nabożeństwach w płockiej Świątyni Miłości i Miłosierdzia, będącej duchowym centrum mariawityzmu. Ponadto w trakcie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Mateusz Łaciak wygłosił kazanie podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu w mariawickim kościele w Nowej Sobótce. Warto wspomnieć, że ekumeniczna otwartość mariawitów dotyczy również innych tradycji chrześcijańskich, czego przykładem jest niedawne udostępnienie mariawickiego kościoła w Mińsku Maz. do sprawowania liturgii dla prawosławnej mniejszości regionu.

Nabożeństwo 10 kwietnia będzie miało uroczysty charakter; weźmie w nim udział duszpasterz luteranów, ks. Mateusz Łaciak, a muzyczną oprawę zapewni Młodzieżowy Chór Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Ekumeniczna inicjatywa mariawickich i luterańskich chrześcijan w Kutnie spotkała się z przychylnością Prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego. Dzięki uprzejmości władz miasta uczestnicy nabożeństwa spotkają się po liturgii w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11. Zainteresowani będą mogli wysłuchać prelekcji dr. Krzysztofa Mazura o początkach mariawityzmu, a także dowiedzieć się o zasadach wiary Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na wszystkich gości będzie czekał słodki poczęstunek.

Do udziału zaproszeni są wszyscy chrześcijanie bez względu na wyznanie oraz inni zainteresowani.

Spotkanie wielkanocne

Zapraszam wszystkich parafian, sympatyków i osoby zainteresowane na Sumę 3 kwietnia w Niedzielę Przewodnią o godzinie 11:00.

Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie wielkanocne – tzw. „jajeczko”, na którym zostaną omówione bieżące problemy naszej parafii.

Bardzo proszę o przyniesienie różnych potraw i ciast, abyśmy mogli wszyscy razem zasiąść do wspólnego stołu.

Tego dnia zostanie zebrana taca na cele remontowe w kościele w Nowej Sobótce.

Nie będzie Mszy Świętej w Kadzidłowej o 15:00, tylko Nieszpory w Nowej Sobótce o tej samej godzinie.

Najbliższa Msza Święta w Kadzidłowej odbędzie się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 18:00.

Apel do parafian

W obliczu zła którego doświadczamy i zagrożeń które nas spotykają zwracam się z ogromnym apelem do Braci i Sióstr z mojej parafii i wszystkich ludzi dobrej woli. Musimy podwoić nasze modlitwy adoracyjne. Chrystus Pan pozostał wzgardzony i opuszczony, On „milczy, cierpi i miłuje”, czeka miłosiernie na naszą obecność a my o Nim zapominamy. Dlatego w Wielką Sobotę i Wielki Piątek w naszej parafii będzie Adoracja Przenajświętszego Sakramentu od godzin porannych aż do późnego wieczora (niech nikt nie wymawia się że nie ma czasu). Między 8. rano a 22. drzwi naszego kościoła będą otwarte aby błagać Najsłodsze Serce Jezusa utajone w Przenajświętszym Sakramencie o nawrócenie i miłosierdzie dla świata.

Niechaj zachętą będą dla nas jakże aktualne słowa Naszej Mistrzyni i Matki – św. Marii Franciszki:

„Żyjemy w czasach smutnych dla ducha i ciężkich dla wzajemnych stosunków między ludźmi. Sumienia ludzkie pogrążają się coraz bardziej w odmęt występku i oddalają się od Boga; w stosunkach ludzkich panuje coraz większa nienawiść. Niewiara szerzy się z przerażającą szybkością po miastach, a nawet przedostaje się do chat wieśniaczych. Wśród ludzi wierzących panuje obojętność względem Boga i zaniedbanie istotnych praktyk religijnych. Niewiara i występek, zabijając w ludziach uczciwość i sprawiedliwość, stały się przyczyną wszystkich nieszczęść i cierpień ludzkości. Bogaty uciska ubogiego i pogardza nim; ubogi z rozgoryczeniem, niedającym się dłużej powstrzymać, powstaje przeciw bogatemu, pała ku niemu nienawiścią i chęcią zemsty. Ze strony bogatych przepych, rozkosze i szalony zapęd w wyszukiwaniu coraz to nowych zabaw i przyjemności; ze strony ubogich – nędza, głód, łzy i cierpienie. Jedna partia walczy z niesłychaną namiętnością przeciw drugiej, nie cofając się nawet przed zbrodnią. Wszędzie, zarówno w życiu ekonomicznym i politycznym, jak i religijnym, gromadzą się chmury, zwiastujące straszną burzę; wszędzie spotykamy niewątpliwie groźne znaki jakiegoś decydującego w dziejach świata momentu.
Co znaczy to wszystko? Czyżby to był odgłos trąb anielskich, słyszanych w widzeniu przez św. Jana na wyspie Patmos, już rozbrzmiewający na świecie coraz głośniej: „Oto przychodzę rychło, a zapłata Moja ze Mną jest, abym oddał każdemu według uczynków jego?”…
A co spostrzegamy wśród nas, Mariawitów?
Po dniach pierwotnej gorliwości, po dniach gorącej miłości Boga i czci głębokiej dla Chrystusa, utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, po chwilach gorliwego uczęszczania do Sakramentów Świętych i odnowienia wśród nas życia chrześcijańskiego, po chwilach wielkiej miłości dla naszego Dzieła, która nie tylko nagliła nas do wyrzeczenia się wszystkiego, ale do niesienia za Nie życia w ofierze, – przyszła oziębłość i można by zastosować do nas upomnienie, które Chrystus dał w Objawieniu św. Jana wiernym kościoła Efeskiego: „Mam przeciw tobie, żeś miłość twoją pierwszą opuścił. Pamiętajże tedy, skądeś wypadł.” Ostygła wśród nas miłość do Przenajświętszego Sakramentu i praca nad postępem w cnocie. Wyzwoleni przez Chrystusa z niewoli Rzymu, zaczęliśmy na podobieństwo Żydów, wyprowadzonych z Egiptu, – narzekać i szemrać na drogi, jakimi nas Bóg prowadzi, – a jak oni niegdyś tęsknili za cebulą egipską i garnkami pełnymi mięsa, tak i my zaczęliśmy oglądać się na zyski materialne i dawne nałogi. Gdy dalej po tej pochyłości staczać się będziemy, musimy się znaleźć w przepaści grzechu i nie ujdziemy Sądu Bożego!..”

(św. Maria Franciszka Kozłowska)

– brat kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz.

Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu 2016

W Wielkim Tygodniu odbędą się następujące nabożeństwa:

W Nowej Sobótce

NIEDZIELA PALMOWA
11:00 Msza Święta
WIELKI PONIEDZIAŁEK
15:00 Msza Święta
WIELKI WTOREK
15:00 Adoracja miesięczna
WIELKA ŚRODA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
9:00 Msza Święta i ceremonie
16:00 Adoracja w Ciemnicy
WIELKI PIĄTEK
9:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
15:00 Gorzkie Żale
WIELKA SOBOTA
9:00 Msza Święta i ceremonie
15:00 Adoracja przy Grobie Pańskim
20:00 Adoracja młodzieżowa
WIELKA NIEDZIELA
6:45 Msza Święta Rezurekcyjna
17:00 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta

W Kadzidłowej

NIEDZIELA PALMOWA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKI PIĄTEK
18:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
WIELKA SOBOTA
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKA NIEDZIELA
11:00 Suma
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta