Orkiestra

Orkiestra parafialna przy Kościele Starokatolickim Mariawitów w Sobótce Nowej powstała w 1909 roku. Celem jej powołania było uświetnianie nabożeństw kościelnych,
a także uroczystości parafialnych. Z drobnych składek wiernych zostały zakupione instrumenty muzyczne (niektóre z nich służą do dnia dzisiejszego). Sprowadzono je z fabryki „Lessiga” z Łodzi 20 lutego 1909 roku w ilości 40 sztuk. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry został ówczesny organista brat Klemens.

W czasie pierwszej wojny światowej część instrumentów zarekwirowało wojsko niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku orkiestra wznowiła swoją działalność. Kapelmistrzami w okresie międzywojennym byli: brat Słomka Stefan, brat Kaczmarek Bronisław oraz brat Walerczak Kalikst. W latach 1939-1945 z wiadomych względów orkiestra musiała zawiesić swoją działalność, a instrumenty muzyczne zostały przez proboszcza ks. Leona Miłkowskiego i tutejsze siostry zakonne starannie ukryte w zakamarkach kościoła.

Tuż po wyzwoleniu w 1945 roku orkiestra została reaktywowana. Na jej czele stanął wówczas brat Stanisław Kamiński. Trzeba tu wspomnieć, że sobótkowska orkiestra uświetniała również uroczystości państwowe takie jak pochody i akademie. Ze starych zachowanych zapisów nutowych, w których można znaleźć oprócz muzyki religijnej także taneczną oraz klasykę o wysokim stopniu trudności można wywnioskować, że orkiestra w tym czasie reprezentowała wysoki poziom.

W roku 1977 dyrygenturę objął brat Edward Błaszczyk, który rolę tę pełnił do 1996 roku. Od tego czasu orkiestrę prowadzi brat Jarosław Czerwczak.
Zaznaczyć tu należy, że każdy z dyrygentów wyuczył po kilku młodych instrumentalistów, by uzupełnić skład orkiestry po odejściu starszych. W chwili obecnej orkiestra składa się z 15 instrumentalistów. Powtarzające się nazwiska muzyków, którzy już odeszli jak również tych obecnych to tradycja muzykowania przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dziś również możemy ujrzeć grającego obok siebie ojca z synem, a nawet dziadka i wnuczkę.

Sobótkowska orkiestra współpracuje również z sąsiadującą Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Mazewie. Obydwie orkiestry w razie potrzeby wspierają się kilkoma swoimi instrumentalistami. Dzięki dużej ofiarności parafian wspomagających orkiestrę finansowo w trakcie remontu bądź zakupu któregoś z instrumentów orkiestra po dzień dzisiejszy może spełniać rolę, do jakiej została powołana. Warto też wspomnieć, że do II Wojny Światowej w kadzidłowskiej prarafii istniała orkiestra dęta.