Proboszczowie

Lista proboszczów, którzy posługiwali w parafii (autorstwa kpl. Daniela Mamesa). Informacje o obecnym duszpasterzu znajdują się tutaj.

wybierani przez Ogólne Zabranie Parafian

 1.  o. Jan M. Michał Kowalski (III 1905 r. – II 1906 r.)
 2. o. Czesław M. Polikarp Kahl (II 1906 r. – 4 X 1906 r.) rozpoczął budowę domu murowanego w Starej Sobótce
 3. o. Leon M. Andrzej Gołębiowski (X 1906 – koniec 1906 r.) przeniesiony do Łodzi, by nadzorować drukarnię
 4.  o. Tomasz M. Gabriel Krakiewicz (mianowany 1906 r., wybrany proboszczem 5 IX 1909 r., zasuspendowany i odwołany 25 III 1923 r.) [wiosna 1907 r. ruszają prace budowy kościoła]
 5. o. Franciszek M. Alojzy Gromulski (wybrany 25 III 1923 r., odwołany na własną prośbę 3 III 1929 r.), budowniczy kościoła w Kadzidłowej 1928 r.
 6. o. Jerzy M. Szymon Bucholc (wybrany 3 III 1929 r., odwołany na własną prośbę)
 7. s. kapł. Maria M. Eliza Patora (wybrana 18 X 1932 r., odwołana na własną prośbę w 1936 r.)
 8. kapł. Józef M. Leon Miłkowski (wybrany w 1936 r., odwołany na własną prośbę w 1948 r.)
 9. kapł. Paweł M. Wiesław Urbas (wybrany w 1946 r.)

nominowani przez Biskupa Naczelnego lub/i Radę Kościoła

 1. kapł. M. Wiesław Urbas (1948–1952)
 2. bp Janusz M. Szymon Bucholc (1952–1957)
 3. kapł. Wiktor M. Lucjan Wierzbicki (1957–1995)
 4. kapł. M. Bogumił Grzelak (X 1996–1998)
 5. kapł. Marek M. Karol Babi (1998– X 2003)
 6. kapł. Robert M. Franciszek Kubik (X 2003–6 VII 2008)
 7. kapł. Ireneusz M. Stanisław Bankiewicz (dojeżdża z Grzmiącej 6 VII 2008- 30 VIII 2011)
 8. kapł. Tomasz M. Daniel Mames (od 30 VIII 2011-10 VII 2015)
 9. kapł. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz (od 1 VIII 2015)

Wikariusze:

 1. Jerzy M. Szymon Bucholc (wybrany 26 I 1913 r., odwołany 3 III 1929 r.)
 2. M. Feliks Anielak (od 1946 r.), wcześniej przebywał w Kadzidłowej jako wikary Sobótki

Kadzidłowa – najdłużej opiekowała się kościołem s. Zuzanna, hist. par. Mr 10-12 1998