Parafia

Słowo parafia pochodzi od greckiego słowa parikia oznaczające okolice, sąsiedztwo. Jest to lokalna wspólnota wiernych, nad którą opiekę duszpasterską sprawuje proboszcz. Mariawici, którzy zostali wyłączeni z Kościoła rzymskokatolickiego, zachowali istniejące tam podziały administracyjne parafii. Stąd też w okolicy Nowej Sobótki byli mariawici z parafii Stara Sobótka, Grabów, Mazew i Krośniewice. Każda z tych placówek stanowiła w sensie prawnym odrębną parafię mariawicką zależną od głównego centrum przy kościele parafialnym. Do dziś z istniejącego dawniej podziału zachowały się dwie odrębne parafie mariawickie w Nowej Sobótce i w Kadzidłowej. Kadzidłowa funkcjonuje praktycznie jako filia, zależnym we wszystkim od parafii w Nowej Sobótce. Nigdy nie posiadała odrębnego proboszcza, a obecnie nie posiada odrębnej rady parafialnej. Delegat z Kadzidłowej wchodzi w skład rady parafialnej w Nowej Sobótce. Obie parafie posiadają odrębne wezwania, św. Mateusza w Nowej Sobótce i Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej, a co za tym idzie uroczystości parafialne, odpowiednio 21 września i 23 sierpnia.
Od 2016 roku odprawiane są nabożeństwa mariawickie w Kutnie. Nie jest to jednak ani filiał ani odrębna parafia. Dopóki nie nastąpi deklaracja wiernych w sprawie założenia nowej placówki, Kutno będzie punktem duszpasterskim dla mariawitów z okolicy oraz nowopowstałą misją Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Rada parafialna:
kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz – przewodniczący
br. Tadeusz Wachulak
s. Aleksandra Jagielska
br. Rafał Jagielski
s. Elżbieta Walaszczak z Kadzidłowej
Organista br. Ryszard Zawadzki
Dyrygent br. Jarosław Czerwczak