List rekolekcyjny kpł. Antoniego

N.b.p P.S.

Drodzy i Czcigodni
Umiłowani Bracia i Siostry
Zgromadzeni w Wspólnocie Parafialnej
w Nowej Sobótce.

List składam na ręce Czcigodnego Br Kpł Proboszcza Felicjana

Chciałbym Was gorąco i serdecznie pozdrowić. Myśli życzliwej pamięci kieruję do Was z okolic Paryża. Dowiedziałem się od o. Bpa Naczelnego Karola, że w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych będę mógł uczestniczyć razem z Wami. Dziękuję ks. Proboszczowi Felicjanowi, za zaproszenie. Od tej chwili, zaczynam Was obejmować moją modlitwą kapłańską. tzn. modlę się w intencji każdego brata i każdą siostrę i gorąco o nią proszę.

Swięta Maria Matka Boża. Figura w naszym kościele w Paryżu.

Już kiedyś przedtem miałem szczęście uczestniczyć w Eucharystii w Waszym Kościele sprawowanej przez Br kpł Proboszcza Daniela. Liczę bardzo na wasze modlitwy w intencji głębokiego przeżywania chwil rekolekcji.Czas rekolekcji dla nas wierzących jest wspaniałą przygodą i duchowym darem Miłosiernego Boga. Jest to czas uświęcania się tchnieniem Ducha Świętego. Jest to czas dla uzdrowienia naszej duszy, wzmocnienie naszych więzi rodzinnych jak też wspólnotowych przez Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela  obecnego w Najśw. Sakramencie, by z Nim jeszcze goręcej wołać z wiarą „Ojcze nasz”.

Pozwólcie mi, że zacytuję Dzieje Apostolskie, gdzie jest mowa o owocach z rekolekcji, jakich doświadczyli pierwsi chrześcijanie, chyba jednych z pierwszych rekolekcji głoszonych przez św. Piotra. Oto kilka zdań:

„Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.  «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.  Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». 

Trwali oni w nauce Aposto
łów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów.  Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne.    Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni,  Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”. Dz 2, 37 – 47.   ”Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących”. Dz 4, 32

Wiele podobnych reakcji spotykamy w życiu pierwszych wspólnot mariawickich. Oby przez chwile uczestniczenia w rekolekcjach na nowo wzbogaciły się wasze serca i wasz duch.

Umiłowani Bracia i Siostry.

Pamiętamy wydarzenie jakie przeżyli dwaj uczniowie z Emaus. Cytuję „ I mówili nawzajem do siebie: „czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, i Pisma nam wyjaśniał”. z Łk 24, 32.

Tego doświadczenia życzę, każdemu zamierzającemu przyjść na rekolekcje.

Liczę na waszą obecność, by dzięki łasce Bożej, jakimi Miłosierny Bóg chce nas obdarzyć przez Jezusa Chrystusa, byśmy się wzmocnili się w miłości do Boga, w oddawaniu Jemu czci wg. „niech wszystka ziemia adoruje i błaga” w przywiązaniu do Kościoła, byśmy ożywili więzi braterstwa mariawickiego, a wówczas w każdym sercu uczestnika roznieci się nowa nadzieja i pokój Jezusa Zmartwychwstałego.

Pozwólcie że zakończę te kilka zdań mojego listu słowami św. Pawła skierowanymi do Kościoła w Koryncie,

Brat kpł Antoni do Umiłowanych Braci i Sióstr  Zgromadzonych w Wspólnocie Parafialnej Nowa Sobótka, „do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana, Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa”. 1 Kor  1, 1-3.

Złączony w modlitwie z Wami Drodzy i Czcigodni Bracia i Siostry,
Pozdrawiam serdecznie i gorąco
Br kpł Antoni P.
Paryż, Dourdan 12. 02. 2018

Najbliższe wydarzenia

Najbliższe wydarzenia:

• 26 maja, w czwartek Boże Ciało.
Uroczysta Msza Święta z procesją do 4. ołtarzy o 11.00 w Nowej Sobótce.

• 27 maja, w piątek w oktawie Bożego Ciała, uroczystość narodzenia św. Marii Franciszki
Msza Święta z poświęceniem obrazu Mateczki o 16.00 w Nowej Sobótce.

• 29 maja, w niedzielę w oktawie Bożego Ciała, zmiana nabożeństw!
9.00 Msza Święta w Nowej Sobótce; 11.00 uroczysta Msza Święta z procesją w Kadzidłowej oraz intencja za dusze ś.p. Edwarda i Mirosławy Błaszczyków. Po sumie piknik rodzinny – ognisko. Na zakończenie o 15.00 nieszpory i nabożeństwo majowe.

Spotkanie wielkanocne

Zapraszam wszystkich parafian, sympatyków i osoby zainteresowane na Sumę 3 kwietnia w Niedzielę Przewodnią o godzinie 11:00.

Po Mszy Świętej odbędzie się spotkanie wielkanocne – tzw. „jajeczko”, na którym zostaną omówione bieżące problemy naszej parafii.

Bardzo proszę o przyniesienie różnych potraw i ciast, abyśmy mogli wszyscy razem zasiąść do wspólnego stołu.

Tego dnia zostanie zebrana taca na cele remontowe w kościele w Nowej Sobótce.

Nie będzie Mszy Świętej w Kadzidłowej o 15:00, tylko Nieszpory w Nowej Sobótce o tej samej godzinie.

Najbliższa Msza Święta w Kadzidłowej odbędzie się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 18:00.

Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu 2016

W Wielkim Tygodniu odbędą się następujące nabożeństwa:

W Nowej Sobótce

NIEDZIELA PALMOWA
11:00 Msza Święta
WIELKI PONIEDZIAŁEK
15:00 Msza Święta
WIELKI WTOREK
15:00 Adoracja miesięczna
WIELKA ŚRODA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
9:00 Msza Święta i ceremonie
16:00 Adoracja w Ciemnicy
WIELKI PIĄTEK
9:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
15:00 Gorzkie Żale
WIELKA SOBOTA
9:00 Msza Święta i ceremonie
15:00 Adoracja przy Grobie Pańskim
20:00 Adoracja młodzieżowa
WIELKA NIEDZIELA
6:45 Msza Święta Rezurekcyjna
17:00 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta

W Kadzidłowej

NIEDZIELA PALMOWA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKI PIĄTEK
18:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
WIELKA SOBOTA
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKA NIEDZIELA
11:00 Suma
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta