Mariawici modlili się u kutnowskich ewangelików

Tutaj mozecie posluchac rozmowy z bratem kaplanem Szymkiewiczem o kutnowskim nabozenstwie

Tekst i zdjęcia autorstwa Krzysztofa Mazura

W niedzielę (10.04.br.) w świątyni Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego odbyło się pierwsze w Kutnie nabożeństwo wyznawców Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Liturgii przewodniczył bp M. Karol Babi, zwierzchnik tego Kościoła, zaś kazanie wygłosił kpł. M. Felicjan Szymkiewicz, proboszcz parafii mariawickich w Sobótce Nowej i Kadzidłowej (pow. łęczycki). On też był inspiratorem tego wydarzenia religijnego i ekumenicznego. W modlitewnym spotkaniu uczestniczyli pastor Mateusz Łaciak (duszpasterz lokalnej społeczności ewangelickiej) oraz ks. Maciej Budnik (wikariusz rzymskokatolickiej parafii pw. św. Jadwigi Królowej Polski).

Oprawę muzyczną podniosłej uroczystości zapewnił mariawicki chór młodzieżowy pod kierownictwem Aleksandra i Bartłomieja Słojewskich.

Po nabożeństwie ponad setka obecnych na nim osób przeniosła się do użyczonego przez kutnowskie władze samorządowe Centrum Organizacji Pozarządowych, gdzie obyło się spotkanie integracyjne. Obejmowało ono – poza poczęstunkiem – dwie zwięzłe prelekcje prezentujące historię mariawityzmu oraz jego zasady wyznaniowe.

Kościół Starokatolicki Mariawitów oraz Kościół Ewangelicko – Augsburski są członkami Polskiej Rady Ekumenicznej i dobrą praktyką tych relacji jest użyczanie jest wzajemne użyczanie sobie świątyń, by mogły się w nich spotkać wyznawcy bratnich wspólnot religijnych. Płoccy ewangelicy przez ponad czterdzieści lat korzystali z gościnności tamtejszych mariawitów. Ostatnio zaś prawosławni z okolic Mińska Mazowieckiego uczestniczą w liturgii wschodniej sprawowanej w tamtejszej świątyni mariawickiej.

Mariawickie nabożeństwa w Kutnie odprawiać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele ewangelickim przy ul. Sienkiewicza 13.

Ekumeniczne wydarzenie w Kutnie: mariawickie nabożeństwa w kościele ewangelickim

Chrześcijanie tradycji mariawickiej z Kutna i okolic będą spotykać się na nabożeństwach w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Henryka Sienkiewicza.

Dzięki współpracy ekumenicznej obydwu Kościołów mniejszościowych, działających na terenie Ziemi Kutnowskiej – Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – mariawici będą mogli sprawować swoją liturgię w luterańskim kościele w każdą drugą niedziele miesiąca. Inauguracyjna msza odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. o godz. 17:00.

Dzieje mariawityzmu w regionie kutnowskim sięgają samych początków tego ruchu religijnego, który w tym roku obchodzi 110. rocznicę niezależności kościelnej. Już od 1906 roku mariawici mieszkali w okolicznych miasteczkach i wsiach, m.in. w Krośniewicach, Łaniętach czy Ostrowach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. mariawici z Krośniewic wznieśli murowany kościół we wsi Kajew. W latach 80. XX wieku kościół został rozebrany, a cegły użyto do budowy nowego kościoła mariawickiego w Zgierzu.

W Kutnie i okolicach mieszkają mariawici, należący do parafii św. Mateusza w Nowej Sobótce i parafii Przenajświętszego Sakramentu w Kadzidłowej, których proboszczem jest od 2015 roku kapłan M. Felicjan Szymkiewicz. We wrześniu ub.r. wierni zwrócili się do swojego duszpasterza z prośbą o prowadzenie nabożeństw w Kutnie. Poszukiwania nowego miejsca nie trwały długo, gdyż proboszcz kutnowskich luteranów, ks. Mateusz Łaciak, udostępnił w porozumieniu z radą parafialną kościół ewangelicki na msze mariawickie, nawiązując tym samym do długiej historii wzorowych kontaktów między obydwiema tradycjami chrześcijańskimi. Jeszcze do niedawna luteranie odprawiali swoje nabożeństwa w mariawickim kościele w Kadzidłowej, a diaspora mariawicka w Krakowie użytkowała kościół św. Marcina. Przez dziesięciolecia luteranie mogli spotykać się na swoich nabożeństwach w płockiej Świątyni Miłości i Miłosierdzia, będącej duchowym centrum mariawityzmu. Ponadto w trakcie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Mateusz Łaciak wygłosił kazanie podczas adoracji Przenajświętszego Sakramentu w mariawickim kościele w Nowej Sobótce. Warto wspomnieć, że ekumeniczna otwartość mariawitów dotyczy również innych tradycji chrześcijańskich, czego przykładem jest niedawne udostępnienie mariawickiego kościoła w Mińsku Maz. do sprawowania liturgii dla prawosławnej mniejszości regionu.

Nabożeństwo 10 kwietnia będzie miało uroczysty charakter; weźmie w nim udział duszpasterz luteranów, ks. Mateusz Łaciak, a muzyczną oprawę zapewni Młodzieżowy Chór Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Ekumeniczna inicjatywa mariawickich i luterańskich chrześcijan w Kutnie spotkała się z przychylnością Prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego. Dzięki uprzejmości władz miasta uczestnicy nabożeństwa spotkają się po liturgii w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wyszyńskiego 11. Zainteresowani będą mogli wysłuchać prelekcji dr. Krzysztofa Mazura o początkach mariawityzmu, a także dowiedzieć się o zasadach wiary Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na wszystkich gości będzie czekał słodki poczęstunek.

Do udziału zaproszeni są wszyscy chrześcijanie bez względu na wyznanie oraz inni zainteresowani.

Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu 2016

W Wielkim Tygodniu odbędą się następujące nabożeństwa:

W Nowej Sobótce

NIEDZIELA PALMOWA
11:00 Msza Święta
WIELKI PONIEDZIAŁEK
15:00 Msza Święta
WIELKI WTOREK
15:00 Adoracja miesięczna
WIELKA ŚRODA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
9:00 Msza Święta i ceremonie
16:00 Adoracja w Ciemnicy
WIELKI PIĄTEK
9:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
15:00 Gorzkie Żale
WIELKA SOBOTA
9:00 Msza Święta i ceremonie
15:00 Adoracja przy Grobie Pańskim
20:00 Adoracja młodzieżowa
WIELKA NIEDZIELA
6:45 Msza Święta Rezurekcyjna
17:00 Nieszpory
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
11:00 Msza Święta

W Kadzidłowej

NIEDZIELA PALMOWA
15:00 Msza Święta
WIELKI CZWARTEK
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKI PIĄTEK
18:00 Msza Prekonsekracyjna i ceremonie
WIELKA SOBOTA
18:00 Msza Święta i ceremonie
WIELKA NIEDZIELA
11:00 Suma
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta
WTOREK WIELKANOCNY
15:00 Msza Święta